Een eigen ikonografie

[Over Taco Anema en Bert Verhoeff: De Rode Loper, documentaire fotografie opdracht Rijksmuseum]

Foto: De sociaal-democratie kent een geheel eigen ikonografie, stelt Henk van Os vast in zijn inleiding op het boek De Rode Loper, dat het resultaat bevat van de (voorlopig?) laatste jaarlijkse documentaire-foto-opdracht van 'zijn' Rijksmuseum. Het zit 'm in de verbluffende informaliteit van het politieke bedrijf van de sociaal-democraten, schrijft hij. De sociaal-democraten in het hart van de politiek zijn er diep van overtuigd: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Met de informaliteit en toegankelijkheid die dat met zich meebrengt, hebben de fotografen Bert Verhoeff en Taco Anema zeker hun voordeel gedaan. Verhoeff volgde een jaar lang de PvdA op de lange mars van zwaar rommelende regeringspartij via de historische 'overwinningsnederlaag' naar de formatie van Paars. Anema maakte warme staatsieportretten van (voormalige) PvdA-coryfeeën als Marinus van der Goes van Naters, Wim Thomassen en An Thomassen-Lind, Ivo Samkalden, Hilda Verwey-Jonker, en van Relus ter Beek met zijn moeder. Wat die portretten vooral uitstralen is bescheiden (dat wel) overtuiging: de ogen lijken gevestigd op een horizon waarachter een mooiere toekomst gloort.
Verhoeff daarentegen toont het harde werk, en dus vooral het eindeloze vergaderen, praten en overtuigen. Op cruciale momenten was hij aanwezig: de huilende Elske ter Veld bij de bekendmaking van haar aftreden in Nieuwspoort (plus de reprise op het ministerie van SoZaWe), de confrontatie tussen Wöltgens en Rottenberg na afloop van het gesprek over het geruchtmakende Telegraaf-interview van laatstgenoemde, Wim Kok die via de televisie de bekendmaking van de verkiezingsuitslagen volgt.
Ook de achterkant van het politieke bedrijf blijft in zijn foto's niet onbelicht. Zo maakte hij in Friesland aandoenlijke foto's van Jelke Bethlehem, als gevolg van de partijvernieuwing op een onverkiesbare plaats terechtgekomen, die op een huishoudtrapje verkiezingsaffiches tegen de bomen spijkert.
De foto's uit De Rode Loper zullen in januari als onderdeel van de tentoonstelling '100 jaar sociaal-democratie' in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien zijn. [in: NRC Handelsblad, 24dec1994]