Iets leren van iedere foto

[Over: Peter Adam en Anne Hoy (red), Eisenstaedt on Eisenstaedt]

Alfred Eisenstaedt (1898-1995), samen met Erich Salomon gerekend tot de grondleggers van de moderne fotojournalistiek, werkte meer dan zestig jaar lang voor het vermaarde Life. In die tijd voerde hij zo'n 2500 opdrachten uit en maakte tweeennegentig covers; een absoluut record.

Afgezet tegen de omvang van zijn archief (naar verluidt een miljoen foto's) zijn de honderd foto's in Eisenstaedt on Eisenstaedt onvermijdelijk willekeurig, maar desondanks vormen ze een informatieve, soms humoristische staalkaart van deze eeuw, voorzien van commentaar door de maker zelf. Hij fotografeerde de opkomst van de nazi's (de eerste ontmoeting van Hitler en Mussolini bijvoorbeeld, of Joseph Goebbels gestoord tijdens een onderonsje op de Volkenbond-bijeenkomst in 1933 in Genêve - de blik in zijn ogen spreekt boekdelen), volgde Hemingway op Cuba en de Kennedy's op Cape Cod, portretteerde Marlène Dietrich, George Bernard Shaw en Alfred Einstein.

En soms deed hij ook minder serieuze dingen, zoals een lingerie-show in een warenhuis (New York, 1937) waar hij bovenstaande foto maakte. Je leert iets van iedere foto die je maakt, voegt hij er in het bijschrift aan toe, afkomstig uit het interview dat BBC-journalist Peter Adam in de jaren tachtig met hem voerde en dat aan de basis ligt van het boek (een eerdere editie verscheen in 1985).

Uiteraard kan zijn beroemdste foto niet ontbreken: de kussende matroos en de verpleegster op Times Square, gemaakt tijdens de tickertape-parade op 15 augustus 1945. Pas twee weken voor zijn overlijden in augustus vorig jaar, werd de identiteit van de matroos vastgesteld (de naam van de verpleegster was al sinds 1980 bekend). 'Eisie' legde beiden vast in een kopie van de pose van toen. Die foto haalde nog menig krantepagina, maar in het boek ontbreekt hij jammer genoeg.