Uitgever stopt met tijdschrift Perspektief

ROTTERDAM, 27 JAN. Het fotografietijdschrift Perspektief wordt door uitgever/hoofdredacteur Bas Vroege opgeheven. Het tijdschrift wist, evenals het gelijknamig fotografisch centrum in Rotterdam waaraan het jarenlang verbonden was, een grote internationale reputatie op te bouwen maar leidde de laatste tijd een schamel bestaan. Perspektief heeft op een oplage van 3.000 exemplaren nog 900 abonnees, van wie de helft buiten Nederland woont.

Het vergt te veel energie iedere keer opnieuw geld bij elkaar te moeten schrapen, meent Vroege. Ik kan er nu schuldenvrij een streep onder zetten. Sinds de opheffing van het fotografisch centrum in februari 1993, toen de subsidiegelden werden overgeheveld naar het nieuwe Nederlands Foto Instituut (NFI), zijn, dankzij sponsors en eenmalige bijdrages van het Prins Bernhard Fonds en de Rotterdamse Kunst Stichting, nog drie nummers verschenen.

Pogingen om door samenwerking met buitenlandse tijdschriften in Engeland, Oostenrijk en Zweden de armslag van het tijdschrift te verruimen, liepen op niets uit. Als afscheidsgebaar ontvangen de abonnees binnenkort een index op de inhoud van alle 49 verschenen nummers. Dat hebben ze wel verdiend, want ondanks de onregelmatige verschijning zijn ze ons opvallend trouw gebleven.

Na het vertrek van directeur Adriaan Monshouwer van het Nederlands Foto Instituut werd Vroege gepolst voor die functie; lange tijd gold hij als een van de beste kandidaten. In het gesprek zijn ook de tijdschriften ter sprake gekomen. Fotonet, de eigen uitgave van het Instituut kwam niet van de grond. Samenwerking met Perspektief was een mogelijkheid geweest. Deze werd echter teniet gedaan door het besluit van het NFI-bestuur Fotonet op te heffen.

Hoewel het NFI op grond van de verstrekte subsidies de verplichting heeft een tijdschrift uit te geven, sluit Vroege samenwerking met een mogelijk nieuwe NFI-uitgave uit. Zowel inhoudelijk als financieel zijn er geen mogelijkheden, zegt Vroege, die bovendien weinig vertrouwen heeft in de nieuw benoemde directeur, de Gelderse cultuurambtenaar Loek van der Molen. Het bestuur is blij iemand gevonden te hebben die géén uitgesproken mening heeft over fotografie. Ik vind dat allesbehalve uitdagend, en tekenend voor het afbraakbeleid dat er momenteel wordt gevoerd. [NRC Handelsblad, 27jan1997]