'Fotocollectie Kirchbach was een schenking'

ROTTERDAM, 14 FEBR. De 221 foto's die vorig jaar mei onder de naam 'Anderson' door Sotheby's in Londen voor zes miljoen gulden werden geveild, zijn op rechtmatige wijze in handen van de verkopers terecht gekomen. Dit heeft Sotheby's in Londen bekend gemaakt. Het veilinghuis baseert zijn verklaring op een brief van de advocaten van de verkopers, die zich nu bekend hebben gemaakt als Angelica en Hans-Joachim Burdack.
Eerder deze maand ontstond grote beroering toen bleek dat de eigendomsgeschiedenis die door het veilinghuis was opgesteld op voorspraak van de toen nog anonieme verkopers, vals was.
De Duitse kunsthistoricus Herbert Molderings toonde aan dat de omvangrijke internationale fotocollectie uit de jaren twintig en dertig ten onrechte was toegeschreven aan Helene Anderson (de moeder van Hans-Joachim Burdack). In werkelijkheid was ze bijeen gebracht door de Duitse kunstverzamelaar Kurt Kirchbach. Deze verborg zijn collectie in 1933 toen hij lid werd van de NSDAP, omdat hij niet langer geassocieerd wilde worden met de 'entartet' verklaarde kunst van Russische avant-garde en Bauhaus-fotografen. Ook na de oorlog heeft hij het bestaan ervan altijd verzwegen.
Kirchbach overleed in 1967. Zijn weduwe stierf in 1995, in een verzorgingstehuis waarvan Angelica Burdack directrice is. Op grond van deze bevindingen rees het vermoeden dat Sotheby's een gestolen collectie had verkocht. In een op 6 februari opgestelde brief verklaren de advocaten van de Burdacks dat Kirchbachs weduwe aan het eind van haar leven de foto's aan Angelica Burdack heeft geschonken onder de nadrukkelijke voorwaarde dat haar naam nimmer in verband zou worden gebracht met de foto's. De Burdacks zeggen de valse eigendomsgeschiedenis voor de veiling te hebben verzonnen om tegemoet te komen aan de wens van Kirchbachs weduwe. Ze hebben Sotheby's inmiddels hun verontschuldigingen aangeboden.
Uit het onderzoek van Molderings bleek dat de collectie Kirchbach oorspronkelijk ruim 600 foto's omvatte. Gezien de omvang van de Londense veiling zijn daarvan nog ten minste 380 zoek. De Burdacks verklaren van het bestaan van deze foto's niets te weten. Zij zouden van de weduwe Kirchbach slechts een doos met 234 foto's hebben gekregen. [NRCH, 14feb1998, foto: Kurt Kirchbach, ca 1930, bron FAZ]]