Hoedje van papier [12] : Trek vooral uw schouders niet op


DE HOUDING VOOR DE HEER
Sta in front van Uw partner met de voeten aangesloten. Breng het lichaamsgewicht iets naar voren, zodat het juist boven het front van Uw voeten ligt. Plaats Uw rechterhand plat op de rug van de dame, juist onder haar linkerschouderblad. De elleboog goed naar buiten, om de dame in staat te stellen haar L. arm op de bovenarm van de heer te leggen. Houdt polsgewricht gestrekt en de vingers bij elkaar. Hef de L. arm, zodat de hand iets hoger is dan de L. schouder. Buig de arm bij de elleboog en houdt de elleboog van het lichaam en achterwaarts. Beide ellebogen en de rug van de heer liggen op  één lijn. De L. hand van de heer houdt de R. hand van de dame zo vast, dat haar handpalm omlaag is. Zorg er voor dat de L. hand niet te ver voorwaarts in het front van Uw lichaam is, want dat is onaangenaam voor Uw partner.
Trek vooral Uw schouders niet op.DE HOUDING VOOR DE DAME

Sta in front van Uw partner met de voeten aangesloten. Breng Uw schouders achterwaarts en de heupen voorwaarts, zodat U in contact komt met Uw partner ter hoogte van de heupen.De dame danst dus met wat men noemt een holle rug. De L. arm wordt van het lichaam gehouden en gebogen bij de elleboog. Vanaf de elleboog tot de hand rust de L. arm
op de achterzijde van de rechter bovenarm van de heer. De L. hand wordt juist onder de schouder van de partner geplaatst. Het polsgewricht is gestrekt en de vingers bij elkaar.HET PAAR

De heupen zijn in contact met elkaar. Maar er is ruimte tussen de partners bij de schouders. Hierdoor ontstaat een prettige houding. 
Het hoofd wordt zo gehouden, dat men over elkaars rechterschouder kan zien. Men kijkt iets naar links.
Als het paar voor elkaar staat, moeten de punten van de voeten van dame en heer ongeveer 5 c.M. van elkaar verwijderd zijn.LEIDING

Dames vergeet niet dat de heer steeds de leiding heeft bij het dansen. Lees hierover vooral het artikel "Wenken aan Muurbloempjes".

Zo, dat weten wij ook weer.
Omdat we het lezen het in de inleiding ("Dit behoort U eerst te weten") van De Moderne Dansen - Dansen, figuren en wetenswaardigheden - Wat iedere amateur er van moet weten.
Een en ander geschreven door Th. W. Bus, dansleraar en leraar M.O. Lich. Oef.

Wat betreft dit drukwerkje: 64 pagina's, 6e verbeterde druk, zonder jaartal.
Wat betreft het jaartal: her en der in de tekst staat er wel eentje, zo vinden wij 1946. Maar zo treffen wij ook de namen aan van  Bill Haley en Elvis Presley ("De muziek is meestal van een slecht gehalte") en dan ben je al gauw een  jaar of tien verder.

Voorts nog dit. De heer Th. W. Bus gaf leiding aan het Dans-Instituut Th. W. Bus, gevestigd in de Poelestraat nummer 29 te Groningen.
Dans-Instituut Bus, een fenomeen, aldaar! Wij kennen de verhalen wel van horen zeggen aldaar en wij geloven ze graag. (Wij houden meer van verhalen dan van dansen.)

Het instituut bestaat niet meer. 
Zo gaat dat, instituut of niet.

En nu? 
Nu bevindt zich op Poelestraat 29 iets Voor al je borrels/bedrijfsfeesten/gala's en andere partijen
Het heet Twister en noemt zich De Uitgaanssensatie In Groningen
Het zegt: Vanavond weer beuken, feesten en gezelligheid!

Er zijn verhalen die wij niet geloven.

-----

Hoedje van papier verschijnt onregelmatig en wordt geschreven naar aanleiding van vondsten in de voorraad waardevol oud papier van antiquariaat Berger & de Vries in Groningen.
Hoedje van papier verschijnt (nog) niet op papier.
Aflevering 12 : februari 2011