Hoedje van papier [13] : Geschiedenis


Het Duitse verzet tegen Hitler, zo heet het boekje. Een pocketje is het, in 1968 verschenen bij A.W.Bruna & Zoon. Dr. G. van Roon is de auteur.
Gewoon, een boekje. Denken we. Maar nee, vergissing.
Want kijk: aan de binnenzijde van het omslag is een getypt velletje geplakt. 
Er staat een gedicht op. 

We lezen

Het lied van de veensoldaten

Waarheen onze ogen blikken,
Veen en heide ligt alom
't Vogellied kan geen verkwikken,
D'eiken staan verkleurd en krom.

Wij zijn de veensoldaten en spitten Godverlaten in het veenHier in deze woeste heide
Is de kampplaats opgebouwd,
Waar wij 't ver geluk verbeiden
Achter prikkeldraad en hout.

’s Morgens gaat het door de landen
Naar de arbeid zwaar en zwart.
Graven wij in 't zonnebranden
Maar naar huis trekt ieders hart.

Huiswaarts, huiswaarts gaan de ogen
Uit dit land naar vrouw en kind.
Hoeveel zuchten gaan omhoog, en
zijn verloren in de wind

Heen en weer gaan steeds de posten,
Geen die van ontkomen droomt.
Vluchten zou het leven kosten
Viermaal is de burg omzoomd.

Maar wij mogen toch niet klagen
Eeuwig kan ’t geen winter zijn.
Eenmaal zeggen wij na dagen
"Vaderland, gij zijt weer mijn"

Dan spitten de soldaten niet langer Godverlaten,
in ’t veen!


We zoeken het op, dat lied van de veensoldaten.
We vinden: ook bekend als het Moorsoldatenlied, Börgermoorlied of simpelweg Moorlied.
Geschreven in het werkkamp Börgermoor, in het Noord-Duitse veen was dat. Politieke gevangenen, Jehova's getuigen en homoseksuelen zaten er.
Mijnwerker Hans Esser schreef de woorden samen met acteur Wolfgang Langhoff, maar misschien was het andersom. Muziek: Rudi Goguel.
Voor het eerst gezongen op 28 augustus 1933 tijdens een ontspanningsavond voor en door gevangenen genaamd Zirkus Konzentrazani. Groot succes, 900 man, juichend op de tafels. Twee dagen later werd het lied door de kampleiding verboden. En dat dat niets hielp, natuurlijk niet, en daarna wereldbekend geworden via de Internationale Brigades tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
De vertaling blijkt van Nico Rost, er zijn ook andere.

Verder zijn er veensoldaten op Youtube: herenstemmen, damesstemmen, een meneer alleen met een gitaar. We vinden er ook een punkversie. Daar is veel commentaar op, toch klinkt het ons als muziek in de oren.

Dan ook dit.
Aan het gedicht is een met de hand geschreven regel toegevoegd: er was een conc. Kamp in het veengebied bij de Eems aan de N.O. grens van Nederland. (Ja, dat weten wij dus al.)
In de marge van pagina's 28 en 29 wordt in hetzelfde ouderemensenhandschrift Van Roons geschiedenis aangevuld: de geestelijk gehandicapte en blinde broer van onze gastheer tijdens onze vacanties in St. Gilgen bij Salzburg werd na de anschlusz vermoord. (Nee, dat wisten wij nog niet.)

De eigenaar heeft zijn naam ooit op het schutblad geschreven.
Later is ie er af geknipt, er mist een keurige hap rechtsboven uit de pagina.

Dat zie je wel vaker, dat geschiedenis die aan de ene kant wordt aangevuld aan de andere kant weer wordt uitgewist.

Het omslag van Het Duitse verzet tegen Hitler werd gemaakt door Dick Bruna. Maar dat terzijde.

-----

Hoedje van papier verschijnt onregelmatig en wordt geschreven naar aanleiding van vondsten in de voorraad waardevol oud papier van antiquariaat Berger & de Vries in Groningen.
Hoedje van papier verschijnt (nog) niet op papier.
Aflevering 13 : maart 2011