Hoedje van papier [14] : Buiging


De stad brandde nog. Enkelen van de gewonden die naar de buitenwijken ontsnapt waren, lagen onder de beschutting van de ruïnes der huizen of onder de bomen. Een moeder stond op de geblakerde straat en waakte over haar dochter die levensgevaarlijk gewond was. Ze kon niet verder en lag op de weg die smal was geworden door het neergestorte metselwerk. Het stervende meisje versperde de doorgang, doch ze lag bewegingloos; haar hele lichaam bloedde en slechts de niets ziende ogen toonden dat ze in leven was. De mensen van het land kwamen de stad binnen om te zoeken naar hun familieleden en vrienden, de stadsmensen ontvluchtten
naar het land en allen moesten zij voorbij het meisje. De moeder, die te bedroefd was om te wenen, wier tranen verdroogd waren, bleef steeds maar één ding herhalen: "het is mijn dochter, stapt U alstublieft over haar heen." Ze herhaalde dit tegen iedere voorbijganger, en elke keer boog zij beleefd. De voorbijgangers bogen op hun beurt licht en mompelden "neem me niet kwalijk", stapten over het meisje heen en haastten zich verder.

Gevonden in: Hiroshima 1945, de catalogus bij een reizende expositie van het echtpaar Iri Maruki en Toshiko Akamatsu, in de eerste maanden van 1957 te zien in vier Nederlandse musea. De reeks opende op zaterdag 19 januari in het Museum van Oudheden te Groningen.
De expositie bestond uit 8 series van 8 rollen rijstpapier, elke rol 2 meter hoog en 1 meter breed, geschilderd in Oost-Indische inkt, zo lezen we.
De catalogus gaat kort in op de ontstaansgeschiedenis van het werk. Bovenstaande tekst is separaat geplaatst. De naam van de auteur wordt niet vermeld. 

Maruki en Akamatsu werkten nog een kwart eeuw door aan aanvullende panelen. Het was hun levenswerk. In 1995 werden zij voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Het is een sobere catalogus, de tekst gedrukt op bruin gelinieerd papier, slechts enkele vale reproducties, omvang 10 pagina's. Vierenvijftig jaar later liggen de bladen los. Het omslag is gebroken.

Het boekwerkje kost vandaag 2,50.

-----

Hoedje van papier verschijnt onregelmatig en wordt geschreven naar aanleiding van vondsten in de voorraad waardevol oud papier van antiquariaat Berger & de Vries in Groningen.
Hoedje van papier verschijnt (nog) niet op papier.
Aflevering 14 : mei 2011