Hoedje van papier [16] : Eenvoudig


Elke Valentino film, werd een goudmijn. Hij speelde de onoverwinnelijke Sheik, de woeste Kozak, de elegante minnaar, de wilde ruiter, de Spaanse stierenvechter en ten laatste de zoon van de Sheik. Hij maakte de Argentijnse tango beroemd en leefde als een vorst.
In de zomer van 1926 vernam de wereld, dat Valentino stervende was. Een verwaarloosde blindedarmontsteking was in buikvliesontsteking over gegaan.
Een week lang klemde hij zich krampachtig aan het leven vast. Het ziekenhuis werd belegerd door duizenden mensen. Vijfhonderd telegrammen per dag wensten hem beterschap. 
Het doodsbericht was een wereldsensatie. Over de gehele wereld, kwamen de kranten met  extra-edities uit.
10-000-000 mensen defileerden langs zijn lijkbaar.
 Drie vrouwen pleegden zelfmoord, honderden mensen werden in het gedrang gewond.

Het staat, handgeschreven, op de laatste bladzijde van Rudolf Valentino. De geschiedenis van ‘s werelds meest beroemde filmacteur. Met 17 foto’s.
Vierentwintig bladzijden, daarmee moet ‘s wereld meest beroemde acteur het doen. Maar dat komt omdat het maar een schriftje is, een schriftje met een rood omslag en groene bladzijden en tussen de bladzijden telkens een doorschijnend papiertje. Uitgeknipte krantenartikelen zijn er in geplakt. Welke, wanneer - vergeten erbij te zetten. Huisvlijt.
Nu ligt het zomaar tussen de oude boeken op de boekenplank. 

In 1951 of daaromtrent moet het gemaakt zijn. Althans, dat kun je denken. Vanwege een artikeltje over de film Valentino, regie Lewis Allen, hoofdrol Anthony Dexter, van 1951 zegt de Internet Movie Database. Vanwege de enige uitzondering op de anonimiteit der bronnen: een stukje uit het weekblad Okido, nr 47, 24 november 1951, 11 de jaargang.

De Okido: een kappersblaadje volgens de gegevens van de Koninklijke Bibliotheek. Korte verhaaltjes, ditjes en datjes en onvoorstelbare hoeveelheden moppen. De inhoud was vooral keurig er waren geen badpakfoto's of andere gevoeligheden te zien die een tere ziel zouden kunnen kwetsen. Daarmee voldeed het ruim aan de wens van de redactie om 'een genietbaar, frisch en goed ontspanningsblad te zijn'. Laatste jaargang: 1951.

Elders vinden we in de Bibliotheek nog dit: Het schrijven zit er bij Jan Cremer (1940) al jong in. Op de ULO schrijft hij al reportages en verhalen voor de jeugdpagina van 'Het Amusante Weekblad Okido'.
Elf jaar en op de ULO zitten. Kon dat, toen? En zou Cremer een reportage of verhaal hebben gehad in die Okido, nr 47, 24 november 1951, 11 de jaargang?

Wat het Valentino-plakboekstukje uit de Okido betreft: het moet op een rechterpagina begonnen zijn om op de achterzijde ervan te eindigen. De drukletters eindigen halverwege en dan gaat het handgeschreven verder - er was nog geen kopieerapparaat. Keurig-op-de-lijntjes maar een onregelmatig handschrift, hier rechtop, daar hellend naar links, dan bijna cursief. Of de regels op die laatste bladzijde eveneens zijn overgeschreven of toch zelf zijn verzonnen is niet helemaal duidelijk.

De samensteller van het plakboekje is vergeten haar eigen naam te vermelden. Haar - zoiets vermoed je.

Openen doet het schriftje trouwens met een citaat, ook uit de krant geknipt: Een Sheik? Och kom, in de grond ben ik toch eigenlijk een gewone landman, een eenvoudige boerenzoon.
Dat citaat zal niet voor niets gekozen zijn.

-----

Hoedje van papier verschijnt onregelmatig en wordt geschreven naar aanleiding van vondsten in de voorraad waardevol oud papier van antiquariaat Berger & de Vries in Groningen.
Hoedje van papier verschijnt (nog) niet op papier.
Aflevering 16: juni 2011