Hoedje van papier [24] : Versche vis


Versche visch moet men, zonder water, op de volgende wijze verzenden: Men snijdt eenige stukjes brood, drenkt deze in sterken brandewijn en schuift deze in den bek van den visch. Daarna wordt deze in stroo verpakt. Op deze wijze kan de visch 12 dagen lang onderweg blijven. Na aankomst moet zij in versch water gelegd worden, waarin zij na verloop van 1/2 - 6 uur wederom zal herleven.’

Aldus De Raadgever op huishoudelijk gebied, samengesteld door de redactie van "De Gracieuse”.

De Gracieuse, mode en en handwerktijdschrift voor de vrouw van nu (toen), verscheen
van 1862 tot 1936, en werd uitgegeven door A.W. Sijthoff  te Leiden. Ook De Raadgever verscheen bij die uitgeverij. Het boekje vermeldt geen jaar van uitgave, een enkele antiquarische aanbieder meent edoch: 1897.    

In De Raadgever tevens onder meer het volgende: aardappelen als reinigingsmiddel, het bewaren van bier, courantenpapier als voorbehoedmiddel (‘ten einde het voortwoekeren der motten tegen te gaan’), de vervaardiging van mondwater.

Wat de visch betreft voorts dit nog: "Wanneer men voor een borduurwerk vischschubben nodig heeft, moet men daarvoor de schubben van een baars gebruiken.”

Over de prijs van visch, baars of vischschubben wordt in De Raadgever met geen woord gerept.
De prijs van De Raadgever is niet noemenswaardig.

-----

Hoedje van papier verschijnt onregelmatig en wordt geschreven naar aanleiding van vondsten in de voorraad waardevol oud papier van antiquariaat Berger & de Vries in Groningen.
Hoedje van papier verschijnt (nog) niet op papier.

Aflevering 24 : september 2014