Hoedje van papier [6] : Draadje, nietje


Nog eens de doos met drukwerkjes. Weer menen  we iets te horen. Maar nee, vergissing. 
Het is stil. 
En wij ook.

Het komt door de ministers, die van binnenlandsche zaken en die van justitie. Ze hebben geen naam, ze zijn van vroeger. Minister is genoeg. Nee: bijna genoeg. Ze zijn ook nog zijne excellenties.
Samen hebben ze een voorwoord geschreven in de prospectus van Ick Waeck, dochtermaatschappij der N.V. Amsterdamsche Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst, lid der Ligue Internationale des Sociétés de Surveillance,
opgericht 1902.

‘Het particulier initiatief heeft deze byzondere bewaking vooral de laatste jaren tot een bedrijf ontwikkeld, tegen welk bedrijf, bonafide en goed georganiseerd uitgeoefend, geen bezwaar kan bestaan, waar het de politiebewaking, voorzoover die redelijk van de overheid is te wachten, geacht kan worden aan te vullen.’

Het is maar een klein boekje. Het past zomaar in de borstzak van een uniformjas. Twaalf bladzijden bij elkaar gehouden door een mooi blauw draadje. Onder het draadje blijkt een nietje.
Vertrouwt het draadje het nietje niet, of is het omgekeerd?      

Nu denken we dus dit: dat we iets mogen verwachten, dat dat redelijk is, maar dat wat we verwachten niet voldoende is en dat het daarom aangevuld kan worden en dat ook dat redelijk is.
We denken aan het nietje en het touwtje.

Er staan foto's in het boekje. Kijk daar zijn ze, de wakers van de groep Scheveningen, Wassenaar, Voorburg en Rijswijk. Zeventien zijn het er, ze staan naast hun fiets. Harde blikken, lange jassen. En kijk, daar zijn ze al bij nacht in actie, morrelend aan de deur van huisnummer 56. En kijk, de chefs der controle, twee hebben een hond, zo'n herder die we Duits noemen.    

Dan bladzijde 7. Daden en feiten. Tot u spreekt de directeur der wakers.
‘In één jaar tijds werd: 6855 maal gewaarschuwd voor openstaande deuren, ramen en nog brandende lichten; 626 maal een sleutel of sleutelbos in huisdeur, garage, enz gevonden.’
En ook dit nog, zegt de directeur.
‘Herhaaldelijk worden door onze mannen woningen doorzocht bij vermoeden van onraad ; meer dan eens ontdekken zij een begin van brand, blusschen zelf of alarmeeren de brandweer ; verjagen, storen, of betrappen zij op heterdaad een inbreker ; verleenen zij hulp aan een drenkeling ; assisteeren bij het openen van huisdeuren ; staan de politie bij ; waarschuwen een bewoner bij het springen van de waterleiding ; maken hem opmerkzaam dat het dienstpersoneel 's nachts onbevoegden in- of uitlaat, enz. enz.’

En dat het geld kost. Bovenhuizen per maand Fl 1.25 tot FL 1.50. Benedenhuizen FL 1.50 tot FL 2,-. Heele huizen FL 1.75 tot FL 2,50. Heerenhuizen FL 2,- tot 5,-. Villa's FL 5,- en hooger.
Zo. Dat u het maar weet.

Het boekje vermeldt geen jaar van publicatie. Wij denken laatste jaren twintig, eerste jaren dertig, daaromtrent. Maar belangrijk achten wij dat niet. Afgezien van een sch-tje hier en een oo- of ee-tje daar vinden wij  een en ander namelijk zeer van nu. Het is de taal der angstaanjagers. Ja, lach er maar weer om.
Wij doen daar niet aan mee. Wij gaan niet denken aan doorzochte woningen en onbevoegden, zoals wij ook niet denken aan deuren waaraan gemorreld wordt. Of aan lijstjes die even later zo maar kunnen worden afgewerkt, treinen die op tijd rijden, deuren die dichtschuiven, grendels die vasthaken.
 Daarom is het stil. En wij ook.

-----

Hoedje van papier verschijnt onregelmatig en wordt geschreven naar aanleiding van vondsten in de voorraad waardevol oud papier van antiquariaat Berger & de Vries in Groningen.
Aflevering 6 : april 2010
Hoedje van papier verschijnt (nog) niet op papier.