Hoedje van papier [8] : Wat wij willen


Wij willen de kracht, de levensvreugde, de geestelijke cultuur van ons volk verhogen.
Wij willen kunst en kennis, inzicht en wetenschap brengen aan allen die naar verrijking van gemoed en geest streven.

Wij willen bij allen die gedachteloos voortleven in een moeilijk maatschappelijk bestaan, de liefde doen ontwaken tot een hoger leven door zelfontwikkeling.

Wij willen opvoeden tot vrij, zelfstandig voelen en denken.


Wij willen allen de toegang openen tot "het boek", tot de "Universiteit onzer dagen".

Wij willen allen de gelegenheid bieden zich langzaam maar zeker te omringen met een steeds aangroeiende geestelijke schat, waaruit zij altijd nieuwe levenskracht en frisse levensmoed kunnen putten.

Wij willen het boek brengen aan heel het volk.

Aldus antwoordt De Wereldbibliotheek op de vraag wat De Wereldbibliotheek wil.

Het staat op de achterzijde van het omslag om Nog draaft Beyaard, een Ardennenboek, geschreven door Nico Rost, "bereisd letterkundige, bekwaam vertaler en inleider van werken uit de wereldliteratuur", ook dat volgens het omslag. (En Groninger van geboorte, het mag in gedachten
worden toegevoegd.)
Het boek verscheen in 1955.

Hoe heet zoiets? Nu, bedoelen we. Hoe heet zoiets nu?
Vintage idealisme?

-----

Hoedje van papier verschijnt onregelmatig en wordt geschreven naar aanleiding van vondsten in de voorraad waardevol oud papier van antiquariaat Berger & de Vries in Groningen.
Aflevering 8 : oktober 2010
Hoedje van papier verschijnt (nog) niet op papier.