Nu dit weer [7] : Briefje


Geacht bestuur,

Eerder deze week kwam ik, verveeld bladerend door de oude kranten en tijdschriften in de leeszaal van het museum een uitspraak tegen van Albert Einstein. “The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”
Wat betreft deze Einstein; u treft hem aan in het Groot Digitaal Archief. Voor het gemak samengevat: natuurkundige, 1879-1955, ontdekker van de ‘relativiteitstheorie’. In het GDA vindt u ook foto’s van de man. Erg mooi vind ik persoonlijk die waarop hij vrolijk zijn tong uitsteekt.

‘Verveeld bladerend’, schreef ik. Zo’n 50 bezoekers hebben we de afgelopen vier weken gehad. Tien dachten voor een restaurant te staan. Tien vroegen: hotel? Vijf wilden graag naar het toilet.
Ook waren er drie kinderen van emigranten die in 2014 het Hogeland hadden verruild voor Canada. Al  ruim vóór de Grote Beving, de Ontruimingen en de Dorpsopheffingen dus.
Die kinderen, inmiddels natuurlijk op leeftijd, kenden het gebied slechts uit gefluisterde nachtelijke gesprekken van hun ouders. Hoising, Soyduboern, Loopurzum, Gleenz – inderdaad, de namen van enkele Opgeheven Plaatsen.
Al waren ze in het nieuwe land hun oude taal even snel kwijtgeraakt als hun kinderspeelgoed, het
woord ‘ob-dzjie-hievn’, herkenden ze nog.

Hoe vonden de kinderen van toen het museum van nu? Nice. Very interesting.
Maar ook: depressing, very depressing.
En waarom, vroegen ze zich af? Why? Why not let bygones be bygones?
Tammo, Harm en ik hadden zo gauw geen antwoord.

Het deed me bladeren in de databanken en de oude kranten, verschenen in het jaar waarin zij Nederland verlieten.
2014. Het was jaar na het eerste oproer (er werd, zo las ik ergens, “gedemonstreerd en gevloekt en met gebalde vuisten geslagen op de ramen van het gemeentehuis van Loppersum” – ja, dat werd later wel anders!). Het was ook het jaar waarin voor het eerst werd gerept over de oprichting van ons museum.
Ik telde 45 bevingen in de eerste vier maanden van 2014 - maar in de toenmalige grote kranten geen enkel bericht daaromtrent. De Dialoogtafels (kijk maar in het GDA) - nauwelijks een regeltje. De publicatie van het Gasbesluit (idem) -terloops. De 720 tegen dat besluit ingediende bezwaren (“zienswijzen van burgers en organisaties”) - een kanttekening, meer niet.

Ja, merkwaardig. Die lege kranten, dezelfde die in 2013 gedurende lange tijd kolom na kolom vulden over bevingen, gevolgen, het stutten van “gevels en muren en daken van huizen en schuren en kerken”. (De Grote Beving, de Ontruimingen en Dorpsopheffingen daarentegen kregen uiteraard veel aandacht, maar ik ontdekte: ook die aandacht verflauwde snel.)
Ik meen te mogen constateren: het geheugen was kort – ook toen al.
Sindsdien vraag ik me af: wilde men - ook toen al - überhaupt wel herinnerd worden?  Kan wie niet achterom kijkt wel naar vóren kijken?

Het Nationaal Park waarin dit museum is ondergebracht trekt met zijn bos en moeras, eland en bever een nog steeds groeiend aantal bezoekers. Kampeerplaatsen: zomers overvol. De jaarlijkse Koninklijke Jachtpartij: tiendduizenden bezoekers. De golf courses: overbevolkt. Er wordt gevist in de visvijvers, geroeid op de roeibanen, gezeild op de meren. De wekelijkse zomerbraderieën trekken volk zoals eens de stront de vliegen.

Maar het museum bezoeken? Ho maar.
Vroeger? Het zal wel.
Vroeger komt niet meer terug. Je kunt er geen cent mee verdienen. Je kunt er niet om lachen en spannend is het ook al niet. Je weet toch van te voren al hoe het afloopt? Nou dan.

“The world cannot be changed without changing our thinking.”
We zijn nog maar met z’n drieën hier, Tammo, Harm en ik. We vervelen ons dood. Vandaar dit briefje. Wat ons betreft: de deur mag wel op slot.

-----

Briefje verscheen op papier in het tijdschrift Noorderbreedte [3/2014]
Het was de zevende aflevering in de rubriek Nu dit weer.
Foto: collectie Werkmanslust